Tre tregtarë

Tre tregtarë

Tre tregtarë– Të mendosh që unë i shita një stereo një të shurdhi! Ndërhyn njëri prej tregtarëve:
–    Eh… vogëlsira! Të mendosh që unë i shita një raketë tenisi njërit që ishte cung nga duart!
Tregtari tjetër, me pamje fitimtari, thotë:
–    Eh… unë i shita një polici një orë që bën “ku-ku”!
–    E çfarë ka të çuditshme këtu? – e pyesin dy të tjerët.
–    Që i shita dhe një kuintal ushqim për zogun…!