Tag: Kosova

Qeveria ende në gjumë

Jo funksionalizimi i Qeverisë së Kosovës, mostrajtimi i migrimit ilegal dhe mungesa e një plani të qartë të punës për vitin 2015, janë vlerësuar si tregues i shenjave të para të zhgënjimit, …