Suedia do të kthejë azilantët nga Kosova

Suedia do të kthejë azilantët nga Kosova

Suedia do të kthejë azilantët nga KosovaEnti migrues i Suedisë kërkon të kthejë prapa azilantët nga Shqipëria, Bosnja, Kosova, Maqedonia e Serbia në vendet e tyre.
Ky proces do të bëhet sipas këtij Enti, vetëm 4-5 javë pas arritjes së tyre në Suedi.

Në Gjermani tanimë nuk miratohen leje qëndrimi për kërkesë për azil nga Bosnja, Maqedonia e Serbia.