Skënder Hyseni udhëton drejt Hagës

Skënder Hyseni udhëton drejt Hagës

Ministri i Jashtëm i Kosovës, Skënder Hyseni, do të jetë i pranishëm në seancën ku do të bëhet publik opinioni i Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë.

Më 22 korrik GJND-ja do të japë opinionin këshilldhënës lidhur me ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës.

Çështja u dërgua në Gjykatë me nismën e Serbisë.