Si e ke emrin?

Si e ke emrin?

Si e ke emrin?Po e pyet mësuesja një nxënës: Si e ke emrin?

Nxënësi: Si babai im.

Mësuesja: Po babai yt si e ka emrin?

Nxënësi: Si unë. Mësuesja: Si quheni të dy pra

? Nxënësi: Njësoj!