Rreziku i mbylljes së bankës së prekur WestLB

Rreziku i mbylljes së bankës së prekur WestLB

Rreziku i mbylljes së bankës së prekur WestLB Rreziku i mbylljes së bankës së prekur WestLB u shmang me një paketë ndihmëse.


Pronarët e bankës WestLB, federata dhe bankat e tjera të landeve ranë dakord parimisht, sipas të dhënave të ministrisë federale të finanancave, për shpëtimin e bankës së landit të Nordhein-vestfalisë.

Federata jep një kapital në vlerë prej 4 miliardë euro-sh për bankën e ardhshme WestLB. Banka e kursimeve dhe ajo llogaritëse dhe bankat e landit duhet  po ashtu të japin garanci prej miliardash për tu siguruar nga rreziqet e bizneseve të mëparshme.