Rezoluta 1244 mbetet bazë për EULEX-in e ardhshëm

Rezoluta 1244 mbetet bazë për EULEX-in e ardhshëm

Rezoluta 1244 mbetet bazë për EULEX-in e ardhshëmBashkimi Evropian ka vendosur të bëjë ndryshim rrënjësor të misionit të saj për sundimin e ligjit në Kosovë, EULEX.

Por, ka tri gjëra që insiston t’i mbajë të njëjta.
E para nga to kërkon që Rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të mbetet bazë juridike për vendosjen e këtij misioni të ri.

“Ombrella e OKB-së për misionin e ri mbetet e paprekur”, thuhet në këtë draftstrategji. “Për bazën ligjore për këtë mandat të ri do të vazhdojë të mbetet e domosdoshme Rezoluta 1244 e KS të OKB-së”.

(Si do të vazhdojë monitorimi Kosovës,ç’pasoja mund të ketë rezoluta e OKB-së për vendin tonë, cili është efekti i mosnjohjes nga pesë shtete të BE-së, cilat kompetenca do t’i mbeten EULEX-it, çfarë thotë Hajredin Kuçi për negociata Kosovë BE, etj./koha/