OKB paralajmëron për rritje të papunësisë

OKB paralajmëron për rritje të papunësisë

OKB paralajmëron për rritje të papunësisëAgjencia për punë e Kombeve të Bashkuara ka paralajmëruar se efektet e vazhdueshme të krizës globale ekonomike bëjnë të kuptojnë se papunësia do të vazhdojë të rritet, edhe pse ekonomitë e botës presin përmirësim. 

Organizata Ndërkombëtare për Punë, në një raport të lëshuar sot, ka thënë se numri neto i të papunëve është rritur për 4 milionë në vitin 2012, përkatësisht në 197 milionë.

Organizata në fjalë pret rritje të kësaj shifre për 5.1 milionë në këtë vit dhe për 3 milionë në vitin 2014.

Shkalla globale e papunësisë ka arritur në 6.21 për qind në vitin 2009, ndërsa më 2012 ka qenë 5.93 për qind.

Ajo pritet të rritet në 6.01 për qind më 2013 dhe 2014.