Ngjyroset Newborn

Ngjyroset Newborn

Ngjyroset NewbornObelisku Newborn, i vendosur në qendër të Prishtinës në ditën e shpalljes së pavarësisë së Kosovës, më 17 shkurt 2008, sot është ngjyrosur në të bardh. Kurse në këtë vit, qytetarët e Kosovës kanë mundësi të shkruajnë në të çka të duan.

Newborn është skulpturë, monument i pavarësisë së Kosovës, e cila u krijua nga ekipi i udhëhequr nga Fisnik Ismaili dhe i cili u shpalos në ditën e pavarësisë së Kosovës.

Monumenti u krijua posaçërisht për këtë ditë dhe iu mundësua pjesëmarrësve festues, që në skulpturë të nënshkruajnë.