Ministria e Energjisë revokohen 121 leje minerare

Ministria e Energjisë revokohen 121 leje minerare

Ministria e Energjisë revokohen 121 leje minerareMinistria e Energjisë ka revokuar 121 leje minerare për subjektet që nuk kanë përmbushur detyrimet ligjore ndaj shtetit.

Pas një auditimi të urdhëruar nga ministri Damian Gjiknuri, rezulton se në 16% të totalit të lejeve të lëshuara nuk zbatohen me korrektësi kërkesat për lejet minerare dhe detyrimet financiare ndaj shtetit.

“Ka detyrime, që përsa i përket garancive për mjedisin, detyrime financiare për rentën, ka qenë një dëm prej 2 milionë dollarësh, një pjesë e tyre janë paguar. Pjesa tjetër që nuk kanë paguar është një vlerë rreth 1 milion dollarë, që subjektet i detyrohen shtetit shqiptar”, tha Gjiknuri.

Procesi i auditimit do të vazhdojë edhe për subjektet që veprojnë në minierat e bitumit dhe bakrit. Paralelisht me këtë kontroll, Ministria do të nisë auditimin edhe për lejet koncensionare të hidrocentraleve dhe zbatimin e projekteve në terren.

“Ligji i koncesionit është i qartë, kontratat, të cilat shkelin afatet thelbësore, patjetër do të gjejnë fundin e një anulimi”, tha Gjiknuri.

Ndërsa për rastet kur projektet as nuk kanë nisur të zbatohen, ministri Gjiknuri thotë se do të hidhen në garë të hapur për investitorët e interesuar.

“Konstatojmë që një pjesë e mirë e kontratave janë thjesht në letër, duke krijuar edhe një treg të zi që nuk ka as perspektivë, pasi kontratat kanë kaluar cdolloj afati dhe nuk ka më blerës. Do të ishte më normale për shtetin që këto licensa t’i revokonte dhe t’i hidhte në një garë të hapur për të gjithë operatorët e interesuar”, tha Gjiknuri.