Më bëj tag

Më bëj tag

Më bëj tagBabai: Dil më shpejtë jashtë se digjet shtëpia!

Djali: Prit ta shkruaj në status në Facebook

Babai: Më bëj Tag!