Matematika e ëmës me të birin

Matematika e ëmës me të birin

Matematika e ëmës me të birinNëna e pyet të birin: Sa bëjnë 3 + 5 ?,

Djali: Bëjnë 8.Nëna: E 7 + 5 sa bëjnë?

Djali: E nuk e di se ende nuk i kemi mësuar numrat deri në 12.