Lind fëmija me bisht në Pakistan

Lind fëmija me bisht në Pakistan

Në ditët e sotme lindin foshnje me mutacione të ndryshme që janë me të vertetë të çuditshme, por të lindë një fëmijë me bishtë është e jashtëzakonshme.

Ngjarja e jashtezakonshme ka ndodhur në Pakistan, ku ka lindur fëmija me bishtë.

Kjo është cilësuar si feneomen i rrallë nga mjeket.