Laura Pula: Për katër muaj 183 akuza për korrupsion

Laura Pula: Për katër muaj 183 akuza për korrupsion

 Laura Pula: Për katër muaj 183 akuza për korrupsionKoordinatorja Nacionale Kundër Korrupsionit, Laura Pula ka paraqitur raportin e statistikave nga plani i veprimit të Këshillit Prokurorial të Kosovës për lëndët e korrupsionit dhe akuzave të ngritura ndaj atyre që kanë bërë vepra që lidhen me korrupsionin.

Ajo tha se gjatë kësaj periudhe katër mujore janë ngritur 183 akuza, ku tetë janë zyrtarë të Qeverisë e Kosovës, gjashtë nga Policia e Kosovës, gjashtë nga Administrata Tatimore e Kosovës, një kryetar komune, dy nënkryetar dhe dy drejtor.

Pula tha se AKK ka paraqitur 29 raste ndaj zyrtarëve të lartë të cilët nuk e kanë deklaruar pasurinë, ku prej tyre janë ngritur 27 akuza, ndërsa kanë mbetur dy për shkak të specifikave të ndryshme.

Ajo tha se AKK ka raportuar edhe raste tjera që lidhen me korrupsionin, të cilat Prokuroria e Shtetit i ka marrë dhe do t’i shqyrtojë.