Kosova ndaloi vizitën e dy ministrave serbë

Kosova ndaloi vizitën e dy ministrave serbë

Kosova ndaloi vizitën e dy ministrave serbëE ashtuquajtura Zyrë për Kosovën ka kumtuar se autoritetet e Kosovës kanë ndaluar vizitën e ministrit serb për Kosovën dhe ministrit të serb për Sport e Rini Vanja Udovoçiq të vizitojnë Kosovën.

“Kësaj nuk bëhet fjalë vetëm për ndalesë të zakonshme të ministrave të Qeverisë së Republikës së Kosovës të vizitojnë popullin serb në Kosovë, por për pamundësimin e shtetit të Serbisë që të ndihmojë studentë më të mirë serbë në që të përsosin diturinë dhe talente e veta”, ankohet kumtesa e kësaj zyre.

Vulan dhe Udoviçiq sot kishin planifikuar që në Mitrovicë të dorëzonin bursat e Serbisë për studentët serbë në Kosovë.