Kanceri tek organet gjenitale të meshkujve shpeshtohet me 20%

Kanceri tek organet gjenitale të meshkujve shpeshtohet me 20%

Kanceri tek organet gjenitale të meshkujve shpeshtohet me 20%Numri i burrave të cilët diagnostikohen me kancer në pënis është rritur me 20% këto 30 vitet e fundit.

Ekspertët mendojnë se arsyet kryesore të rritjes së këtyre shifrave është ndryshimi i sjelljeve seksuale tek meshkujt, ekspozimi me i madh kunddrejt sëmundjes seksualisht të transmetueshme HPV.

Për tu ruajtur nga kjo SST kërkohen të merren masat e nevojshme për mbrojtjen nga SST dhe gjithashtu do të ishte mirë nëqoftëse një burrë bën një vizitë mjekësore të paktën një herë në vit tek mjeku i tij.