Izolimi mund ta rrisë rrezikun nga kanceri i mushkërive

Izolimi mund ta rrisë rrezikun nga kanceri i mushkërive

Izolimi mund ta rrisë rrezikun nga kanceri i mushkëriveIzolimi i shtëpive për ta përmirësuar efikasitetin e energjisë gjithashtu mban më shumë radon brenda dhe mund të çojë drejt një rreziku më të lartë nga kanceri i mushkërive, pohohet në një studim të ri të bazuar në modelim.

Shumë masa që merren për efikasitet të energjisë, siç është vendosja shiritave në korniza të dyerve, reduktojnë qarkullimin e ajrit, ka thënë autori i studimit, Paul Wilkinson, nga shkolla për higjienë dhe mjekësi tropikale në Londër.

Radoni, gaz ky që prodhohet nga uraniumi natyral në dhe e ujë, është i njohur si gaz që e rrit rrezikun nga kanceri i mushkërive. Është i pranishëm në shumë shtëpi në sasi të ndryshme. Agjencia amerikane për mbrojtje të mjedisit vlerëson që radoni kontribuon në deri 21 mijë raste të vdekjeve në vit, kryesisht në mesin e njerëzve që konsumojnë duhan.