Informata

Një person thirr në telefon dhe pyet:
– Alo, a është këshillimorja për alkoolistët?
– Po, urdhëroni…
– Do të kisha dashur të më këshilloni se çfarë të pi sonte.