Gënjeshtra

-A ke dëgjuar për Oqeanin Atlantik?
-Po.
-Unë e kamë kaluar not.
-E ti a ke dëgjuar për Oqeanin e Vdekur?
-Po more.
-Unë e kam mbytë.