E drejta e autorit, ndryshon ligji për pronën intelektuale

E drejta e autorit, ndryshon ligji për pronën intelektuale

E drejta e autorit, ndryshon ligji për pronën intelektualeNjë ide, apo një produkt, i një individi apo kompanie, konsiderohet pronësi intelektuale dhe si e tillë, ajo mrohet me ligj.

Askush nuk mund të përvetësojë idenë, emrin, apo produktin e tjetërit, ligji nuk e lejon dhe madje e penalizon. Por për të garantuar mbrojtjen e e pronës, me patentë, apo markë të sajën, kërkohen përmirësi me nënligjore. Kjo u bë e ditur nga zvministriaje e Ekonomisë, Brunilda Paskali, gjatë prezantimit të Strategjise Kombetare te Prones Intelektuale.

“E konsiderojmë pronesinë intelektuale si aset të rëndësishëm të kompanive tregtare. Rishikimi i mjeteve të nevojshme ligjore dhe ngritja e një sistemi efektiv dhe mbrojtjen e të drejtave garantion edhe të drejtën e bizneseve të treg”-tha Brunilda Paskali.

Srategjia u diskutua nga Grupi ndërministror i Punës, i cili kryetar Ministrin e Ekonomisë, me përfaqësus të intitucioneve të tjera, si policia, Zyra për Të drejtën e Autorit. Në takim u ktheksua se prona intelektuale është po aq e rëndësishme sa cdo produkt tjetër, ndaj mbrojtja e saj duhet garantuar nga ligji.