Demtimi i tendines se muskulit supraspinatus

Demtimi i tendines se muskulit supraspinatus

Demtimi i tendines se muskulit supraspinatusStudimet e fundit kanë treguar se degjenerimi i tendines se muskulit supraspinatus paraqitet tek pacientet qe kane sindromin e pickimit te burses subacromiale (SIS).

Ky studim ka treguar se pacientet te cilet jane trajtuar vetem per sindromin e pickimit nuk kane treguar rezultate te mira gjate rehabilitimit krahasu me pacientet te cilet jane trajtuar edhe per demtimet e tendines se muskulit supraspinauts.

Prandaj ky studim ka treguar se perfshirja e trajtimit te ketij problemi duhet te jete nje komponente e rendesishme e rehabilitimit specifik me metoda te ndryshme fizioterapeutike.

/Fizio Plus/