Cili është mendimi juaj për mungesën e ushqimit?

Cili është mendimi juaj për mungesën e ushqimit?

Në mbarë botën u zhvillua një anketë me të njëjtën pyetje:
“Cili është mendimi juaj për mungesën e ushqimit në pjesët tjera të botës?”

Anketa përfundoi me rezultate katastrofë:

Në Afrikë nuk e dinin se çka është ushqimi.

Në Evropën Perëndimore nuk e dinin çka është mungesa.

Në Evropën Lindore nuk e dinin çka është mendimi personal.

Në Amerikë nuk e dinin çka është pjesa tjetër e botës.