Ekonomi

Lëngjet e Frutomanias në BBC

Sipërmarrësit e Kosovës shpresojnë për një të ardhme më të ndritur. Ky është titulli i një artikulli në BBC që trajton çështjet e sipërmarrësve të rinj dhe problemet që ata ballafaqohen në …