Agjencia Kosovare e Privatizimit ua jep stacionin me 4 milionë euro borxhe

Agjencia Kosovare e Privatizimit ua jep stacionin me 4 milionë euro borxhe

Agjencia Kosovare e Privatizimit ua jep stacionin me 4 milionë euro borxheAgjencia Kosovare e Privatizimit, përmes Zyrës Rajonale në Mitrovicë, në qershorin e vitit 2012 kishte zbatuar aktin e pranim-dorëzimit të ish-“Kosovatransit”-Stacionit të Autobusëve, nga AKP-ja tek Komuna.

Por, përfaqësuesi i AKP-së, me atë rast nuk e kishte njoftuar Komunën e Vushtrrisë se kjo ndërmarrje që është menaxhuar nga ata ka kontestin gjyqësor me pronat private të tokës, në të cilat është ndërtuar Stacioni i Autobusëve, e të cilat nuk i ka zgjidhur AKP-ja gjatë kohës sa ka menaxhuar me të.

Zyra ligjore e Komunës së Vushtrrisë ka deklaruar se veç lajthitjeve gjatë aktit të dorëzimit të këtij aseti tek Komuna ka edhe defekte të mëdha ligjore…/zeri/